CHIANG MAI UNIVERSITY
ข่าวประชาสัมพันธ์

ResearchCommunity ได้รางวัลบทความดีเด่น iEECON 2014

The 2014 International Elctrical Engineering Congress MARCH 19-21 2014 PATTAYA BEACH THAILAND

26 มี.ค. 2557 อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557 “วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์” วันที่ 12-14 มี.ค. นี้ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนุกกับความรู้และกิจกรรมมากมาย

25 ก.พ. 2557 อ่านต่อ

รับรางวัลระดับนานาชาติ จากงาน Seoul International Invention Fair 2013

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ชัชวาล ตัณฑกิตติ ผศ. สาทิส ถาวรนันท์ และ รศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ จากงาน Seoul International Invention Fair 2013

15 ม.ค. 2557 อ่านต่อ


“Plagiarism : คุณกำลังทำรายงานหรือโจรกรรมความคิดไปส่งอาจารย์กันแน่?”

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันเชียงใหม่ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลฝ่ายสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดกิจกรรม Workshop

9 ม.ค. 2557 อ่านต่อ

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

9 ม.ค. 2557 อ่านต่อ

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย มช. ก้าวไกลรับใช้แผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ


โครงการเปิดตัวการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่สำหรับข่าวสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์บริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับไลฟ์บล็อกทีวี และ บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ไอซีทีอินทิเกรเตอร์ ได้ร่วมกันพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่สำหรับข่าวสารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

เกาะติดความเคลื่อนไหวอันดับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นมหาวิทยาลัยของโลกโดย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย

9 ธ.ค. 2556 อ่านต่อ