CHIANG MAI UNIVERSITY
งานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ
โดย Admin | 9 ม.ค. 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สวทช. ภาคเหนือ พัฒนาเครือข่ายสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ เฝ้าระวังน้ำป่า และบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสม พร้อมขยายผลไปยังศรีลังกา จัดแถลงข่าว ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.