CHIANG MAI UNIVERSITY
งานวิจัยNasoform นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
โดย | 30 มี.ค. 2558

โดย ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว (ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ และ หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์)

อ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน (หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์)

Nasoform อุปกรณ์ควบคุมและปรับแต่งรูปทรงจมูกภายหลังการผ่าตัดแก้ไข เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของศัลยแพทย์ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ที่มักพบปัญหาว่า ภายหลังผ่าตัดแก้ไขความสวยงามจะลดลงเรื่อยๆ ดังนั้น ทำอย่างไรเพื่อให้ความสวยงามที่สร้างขึ้นคงอยู่ตลอดไป

สาเหตุของการคิดค้นนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อทดแทนของที่มีอยู่เดิม เพราะอุปกรณ์เดิมมีราคาแพง ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งไม่อยากซื้อ รวมทั้ง มีการใช้งานลำบาก การดูแลและควบคุมการใช้โดยครอบครัวทำได้ยาก จึงนำมาสู่ความคิดที่ว่า จะมีวัสดดุอุปกรณ์ใดที่คุ้นเคยและมีใช้ในทางทันตกรรมสามารถเอามาดัดแปลงได้บ้าง

ในท้องตลาดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกันจมูกล้มภายหลังการผ่าตัดแก้ไขทำจากวัสดุกลุ่มซิลิโคนซึ่งนิ่ม แต่วัสดุที่ทันตแพทย์รู้จัก คือ เรซินอะคริลิกซึ่งแข็ง จึงได้ทดลองปรับใช้ เรซินอะคริลิก กับลวด โดยนำมาประกอบเข้าด้วยกัน เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ได้ง่าย และถูกใจหลายๆ ท่าน มีชื่อว่า Nasoform

นวัตกรรม Nasoform ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านสังคม ในการประกวดผลงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ โดยทางศัลยแพทย์พบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังผ่าตัดแก้ไข กล่าวคือทำอย่างไรที่จะทำให้จมูกเด็กที่ประสบปัญหาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ไม่ล้มภายหลังการผ่าตัดแก้ไข เพื่อที่จะไม่ต้องผ่าตัดแก้ไขซ้ำ จึงมีการพูดคุยระหว่างทีมศัลยแพทย์และทีมทันตแพทย์ว่า จะมีวิธีการใดที่ช่วยค้ำยันจมูกไม่ให้ล้มลงได้บ้าง เพื่อสนับสนุนให้ความฝันของศัลยแพทย์เป็นจริงได้ นวัตกรรม Nasoform จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือที่ดี เพราะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งทำให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและสังคมได้จริง

ปัญหาจมูกล้มภายหลังการผ่าตัดแก้ไขริมฝีปากและจมูก

คุณ นงลักษณ์ เมลวิลล์ มารดาผู้ป่วยเด็กภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ กล่าวว่า “การรักษาทำให้ชีวิตตัวเองและลูกเปลี่ยนไป ตั้งแต่แรกคลอดที่เห็นลูกเป็นภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวแบบสมบูรณ์ มีเพื่อนและหลายๆ คนแนะนำว่าให้มาผ่าตัด กับ คุณหมอ กฤษณ์ ขวัญเงิน ก็ตามหาจนมาพบที่โรงพยาบาลสวนดอก หลังจากผ่าตัดวันแรกก็รู้ว่าลูกเปลี่ยนแปลงเยอะมาก จากนั้นคุณหมอก็แนะนำว่า การรักษาขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร และหนึ่งในนั้นก็คือการใช้ Nasoform ซึ่งตอนนั้นยังใช้ชื่อว่า กระเช้าเย็นใจ ด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเหมือนกระเช้าหิ้วจมูกและทุกฝ่ายเย็นใจได้ว่าจมูกจะไม่ล้ม ใส่ครั้งแรกหลังผ่าตัดประมาณ 2 สัปดาห์ ตอนนั้นอายุ 10 เดือน ตอนนี้อายุ 2 ขวบกว่าแล้ว ก็ยังใส่อยู่ ใส่ไปโรงเรียนทุกวัน คุณครูช่วยใส่ให้ตลอด ถ้าคับก็มารับชิ้นใหม่ ผลลัพธ์ที่เห็นเกิดขึ้นกับลูกก็เกิดกับเด็กอื่นๆ ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเช่นกัน ครอบครัวเรามีความสุขมากที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายข่าวดี ให้ไปถึงผู้ประสบปัญหาทุกท่าน”

อายุประมาณ 1 ขวบ

อายุ 2 ขวบ 6 เดือน

 

Nasoform ได้รับการพัฒนาให้ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งพร้อมสำหรับการเผยแพร่ให้ภาคส่วนต่างๆ ได้มีโอกาสนำไปใช้กับผู้ประสบปัญหาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ในเขตการดูแลของตนเอง อาทิ โครงการผ่าตัดและฟื้นฟูสภาวะเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ (โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ก และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) โรงพยาบาลสระบุรี นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี 2557 สมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ Primary cleft lip nose correction & Post-op nasal conformer (Nasoform) และจมูกสวยด้วย Nasoform การสัมภาษณ์รายการข่าวข้นรับอรุณ ช่วงตอมแมลงวัน ทาง NationTV ช่อง 22 ซึ่งออกอากาศ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 การเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2015) และอีกหนึ่งความภูมิใจ คือ การได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการพิเศษ “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ในช่วง ผลงานนวัตกรรม ซึ่งออกอากาศในวันที่ 4 มีนาคม 2558 ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี

Nasoform ได้ยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ด้วยชื่อ อุปกรณ์ควบคุมรูปทรงจมูก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เลขที่คำขอ 1301006226 เลขที่ประกาศโฆษนา 137429 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยผู้ทรงสิทธิ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สโลแกนการทำงานของทีม คือ คิดค้น พัฒนา ต่อยอด และถ่ายทอด ให้เร็วที่สุด ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ web site ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://cleft.med.cmu.ac.th  และ facebook pages หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/pages/หน่วยบูรณะช่องปากและใบหน้า-คณะทันตแพทยศาสตร์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/505819669530414?ref=hl ทีมงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เด็กไทยและเด็กทั่วโลกได้มีใบหน้าที่ดีขึ้นจากการใช้ Nasoform เช่นเดียวกับเด็กๆ ในการดูแลของเราจำนวนกว่าร้อยราย จำนวนการผ่าตัดแก้ไขที่ลดน้อยลงนอกจากจะมีผลดีต่อจิตใจของเด็กและครอบครัวแล้ว ยังช่วยลดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและฟื้นฟูสภาพที่สนับสนุนโดยภาครัฐอีกด้วย