SEARCH

จำนวนข่าว CMU Research Idol : 12 รายการ  
 

 
CMU Research Idol SS2 : EP. 1 งานวิจัยกับผู้บริหาร

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับบทบาททั้งการเป็นนักวิจัยทางด้านระบบภูมิคุ้มกันและการเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่ : 06 ตุลาคม 2558


 
CMU Research IDOL EP. 11 ครอบครัวเดียวกัน

อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ประธานกรรมการเเละหัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnicity หรือ Ethnos) จากคำถามสั้นๆ ที่เรียบง่ายแต่สามารถตีความคำตอบออกไปได้กว้างไกลที่ว่า "เราคือใคร" อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ มีความสนใจที่จะศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย การศึกษาปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบไปถึงความมั่นคงของชาติ

วันที่เผยแพร่ : 09 เมษายน 2558


 
CMU Research IDOL EP. 10 ชุมชนเข้มแข็ง

CMU Research Idol ตอน.ชุมชนเข้มแข็ง ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักวิจัยผู้ทำการศึกษาในด้านสิทธิชุมชน (community rights)

ชมย้อนหลังที่

https://www.youtube.com/watch?v=6LH1UXL7WbE&feature=youtu.be

วันที่เผยแพร่ : 05 มีนาคม 2558


 
CMU Research Idol: EP.09 พลังงานของอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ นักวิจัยผู้คร่ำหวอดในงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสร้างแหล่งพลังงานที่มาจากธรรมชาติและขยะ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือพืชพลังงานชนิดต่างๆ แหล่งพลังงานจากขยะและการนำเอาความร้อนเหลือทิ้งจากแหล่งต่างๆ มาใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ มีอะไรบ้างและมีความน่าสนใจอย่างไร สามารถติดตามได้ในรายการ CMU Research Idol ตอนที่ 9 พลังงานของอนาคต

วันที่เผยแพร่ : 22 กุมภาพันธ์ 2558


 
CMU Research IDOL EP.8

ศ.ดร. เกตุ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่ : 08 ตุลาคม 2557


 
CMU Research IDOL EP.7 ตอน "วิธีลดการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย"

เผยแพร่เมื่อ 9 ก.ย. 2014 รายการ "CMU Research Idol ตอนที่ 7" ตอน "วิธีลดการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย" ดร. นพ.เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนางานวิจัยเพื่อลดการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในกรณีที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยใช้วิธีการกระตุ้นเส้นประสาทเวกัส ซึ่งเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 บริเวณลำคอซึ่งผลการทดสอบในสัตว์ทดลองพบว่าสามารถลดปริมาณกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ถึงร้อยละ 59 ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 งานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ประจำปีของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา2557 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาและยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันชิงรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่สาขาสรีรวิทยา พยาธิวิทยา และเภสัชวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557

กำกับโดย สิรินุพงศ์ จันทร์ทอง อำนวยการผลิตโดย รศ.ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ติดตามตอนที่ผ่านมาและตอนต่อไปได้ที่ FB/CMU Research Community และบนเว็บไซต์ http://researchcommunity.cmu.ac.th

วันที่เผยแพร่ : 25 กันยายน 2557


 
CMU Research IDOL EP6. ตอน "วิกฤตหมอกควันต่อปัญหาสุขภาพ"

เผยแพร่เมื่อ 9 ส.ค. 2014 รายการ "CMU Research Idol ตอนที่ 6" ตอน "วิกฤตหมอกควันต่อปัญหาสุขภาพ" ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากหมอกควัน อ.ดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กำกับโดย สิรินุพงศ์ จันทร์ทอง อำนวยการผลิตโดย รศ.ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ติดตามตอนที่ผ่านมาและตอนต่อไปได้ที่ FB/CMU Research Community และบนเว็บไซต์ http://researchcommunity.cmu.ac.th

วันที่เผยแพร่ : 20 สิงหาคม 2557


 
CMU Research Idol EP.5 ตอน "รู้จักกับ...Bio-Plastic"

รายการ "CMU Research Idol ตอนที่ 5" ตอน "รู้จักกับ...Bio-Plastic" กับภารกิจลดปัญหาขยะล้นโลก ด้วยพลาสติกชีวภาพ Bio-Plastic โดย 3 นักวิจัยต้นแบบ

1. ศ.ดร. สายสมร ลำยอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีวิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

2. ผศ.ดร. วินิตา บุญโญดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

3. รศ.ดร. คมกฤต เล็กสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

กำกับโดย สิรินุพงศ์ จันทร์ทอง อำนวยการผลิตโดย รศ.ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ติดตามตอนที่ผ่านมาและตอนต่อไปได้ที่ FB/CMU Research Community และบนเว็บไซต์ http://researchcommunity.cmu.ac.th

วันที่เผยแพร่ : 03 มิถุนายน 2557


 
CMU Research Idol EP.4 ผศ. น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม ตอน "หมอช้าง"

รายการ "CMU Research Idol ตอนที่ 4" ตอน "หมอช้าง" เจาะประเด็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพช้างไท­ยโดย ผศ. น.สพ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำกับโดย สิรินุพงศ์ จันทร์ทอง ผลิตรายการโดย นิโลบล ยะกันมูล (อดีตพิธีกร และหนึ่งในทีมครีเอทีฟรายการกบนอกกะลา) อำนวยการผลิตโดย รศ.ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่เผยแพร่ : 22 เมษายน 2557


 
CMU Research Idol EP.3 อ.ทพ.พีระนิธ กันตะบุตร ตอน "ไขรหัสลับ โรคทางพันธุกรรม"

ขอเชิญรับชมรายการ "CMU Research Idol ตอนที่ 3" ตอน "ไขรหัสลับ โรคทางพันธุกรรม" เจาะทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคทางพ­ันธุกรรม โดย อ.ทพ. พีรนิธ กันตะบุตร กำกับโดย สิรินุพงศ์ จันทร์ทอง

ผลิตรายการโดย นิโลบล ยะกันมูล (อดีตพิธีกร และหนึ่งในทีมครีเอทีฟรายการกบนอกกะลา) อำนวยการผลิตโดย รศ.ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่เผยแพร่ : 25 กุมภาพันธ์ 2557

< 1>