SEARCH

จำนวนบทความ : 8 รายการ  
 

 
ResearchCommunity ได้รางวัลบทความดีเด่น iEECON 2014

ResearchCommunity ได้รางวัลบทความดีเด่น iEECON 2014

...

วันที่บันทึก : 26 มีนาคม 2557


 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557 

“วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไ...

วันที่บันทึก : 25 กุมภาพันธ์ 2557


 
รับรางวัลระดับนานาชาติ จากงาน Seoul International Invention Fair 2013

 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ชัชวาล ตัณฑกิตติ  ผศ. สาทิส ถาวรนันท์  และ รศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจ...

วันที่บันทึก : 15 มกราคม 2557


 
“Plagiarism : คุณกำลังทำรายงานหรือโจรกรรมความคิดไปส่งอาจารย์กันแน่?”

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันเชียงใหม่ร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลฝ่ายสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไ...

วันที่บันทึก : 09 มกราคม 2557


 
การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ประจำปี 2557

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 12-14...

วันที่บันทึก : 09 มกราคม 2557


 
วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั...

วันที่บันทึก : 09 ธันวาคม 2556


 
โครงการเปิดตัวการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่สำหรับข่าวสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการเปิดตัวการพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่สำหรับข่าวสารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ...

วันที่บันทึก : 09 ธันวาคม 2556


 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย

เกาะติดความเคลื่อนไหวอันดับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นมหาวิทย...

วันที่บันทึก : 09 ธันวาคม 2556

< 1>