SEARCH

จำนวนข่าวงานวิจัย : 38 รายการ  
 

 
งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์

...

วันที่เผยแพร่ : 27 ตุลาคม 2558


 
งานวิจัยการเพาะเห็ดโคนน้อย

งานวิจัยการเพาะเห็ดโคนน้อย

...

วันที่เผยแพร่ : 27 ตุลาคม 2558


 
ข้าวราแดงแก้โรคยอดฮิต ลดคอเลสเทอรอลในเลือด

เมื่อพูดถึงข้าวแดง คนไทยส่วนใหญ่มักจะนึกถึงข้าวนักโทษในเรือนจำ หรือไม่ก็ข้าวกล้องที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง อย่างข้าวมั...

วันที่เผยแพร่ : 18 มิถุนายน 2558


 
อาจารย์คณะแพทย์ มช.ค้นพบประสิทธิภาพไล่ยุงจากสารสกัดเหง้าโกฐหัวบัว

อาจารย์คณะแพทย์ มช.ค้นพบประสิทธิภาพไล่ยุงจากสารสกัดเหง้าโกฐหัวบัวสามารถใช้ป้องกันยุงกัดทดแทน DEET ซึ่งเป็นสารเคมีสังเ...

วันที่เผยแพร่ : 17 มิถุนายน 2558


 
แพทย์ มช.เจ๋ง ต่อยอดพัฒนาสารฆ่าเซลมะเร็งตับ

แพทย์ มช.เจ๋ง ต่อยอดพัฒนาสารฆ่าเซลมะเร็งตับ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ทำงานวิจัยต้นแบบ นำสารเอนเทอโรคาร์แพม-lll สกัดจ...

วันที่เผยแพร่ : 17 มิถุนายน 2558


 
บรรจุภัณฑ์ชีวภาพสำหรับลำไยอบแห้งจากพอลิเมอร์และแร่ดินเหนียว

บรรจุภัณฑ์ชีวภาพสำหรับลำไยอบแห้งจากพอลิเมอร์และแร่ดินเหนียว

ทีมวิจัย มช. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพสำหรับลำไยอบแ...

วันที่เผยแพร่ : 20 พฤษภาคม 2558


 
ข้าวเหนียวก่ำหอม มช.

ข้าวเหนียวก่ำหอม มช.

โดย อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย และ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด

Email: chanakan15...

วันที่เผยแพร่ : 20 พฤษภาคม 2558


 
“ข้าวฟองสุรดา” วัสดุห้ามเลือดจากแป้งข้าวเจ้า รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์  และ ดร.อนุชา รักสันติ หน่วยวิจัยชีววัสดุแพทย์และเซรามิกอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร...

วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2558


 
Nasoform นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

โดย ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว (ภาควิชาทันตกรร...

วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2558


 
การผลิตผึ้งเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เลี้ยงผึ้งสู่มาตรฐานสากล

การผลิตผึ้งเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เลี้ยงผึ้งสู่มาตรฐานสากล

ผศ.พิชัย คงพิทักษ์

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหล...

วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2558

< 1>