ข่าวสารงานวิจัย RE-FORM

SEARCH

ข่าวสารการวิจัย 47ข่าวสารการวิจัย 46ข่าวสารการวิจัย 45ข่าวสารการวิจัย 44ข่าวสารการวิจัย 43ข่าวสารงานวิจัย 42ข่าวสารงานวิจัย 41ข่าวสารงานวิจัย 40


< 1> 

  รายการ CMU Research Idol


 
CMU Research Idol SS2 : EP. 1 งานวิจัยกับผู้บริหาร

ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทค...

วันที่เผยแพร่ : 06 ตุลาคม 2558 
CMU Research IDOL EP. 11 ครอบครัวเดียวกัน

อ.ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ ประธานกรรมการเเละหัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...

วันที่เผยแพร่ : 09 เมษายน 2558


< 1> 

  งานวิจัย


 
งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์

...

วันที่บันทึก : 27 ตุลาคม 2558 
งานวิจัยการเพาะเห็ดโคนน้อย

งานวิจัยการเพาะเห็ดโคนน้อย

...

วันที่บันทึก : 27 ตุลาคม 2558


< 1> 

  บทความ


 
ความสัมพันธ์ของหญิงและชายในชนเผ่าลัวะและปกาเกอะญอ

บทบาทความสัมพันธ์ของหญิงและชายในชนเผ่าลัวะและปกาเกอะญอ ต่อภาวะโภชนาการเด็กที่ มีอายุต่ำกว่า 5 ปี อำเภอแม่แจ่ม...

วันที่บันทึก : 17 มิถุนายน 2558 
การให้อาหารเสริมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาวะโภชนาการดีขึ้นในชุมชนบนพื้นที่สูง

โดย สุรเชษฐ จินะแก้ว โพธิ์ศรี ลีลาภัทร์ และแอนนา รอสเลอร์

ศูนย์สนับสนุนความรู้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Know...

วันที่บันทึก : 30 มีนาคม 2558


< 1> 

  ข่าวประชาสัมพันธ์


 
ResearchCommunity ได้รางวัลบทความดีเด่น iEECON 2014

ResearchCommunity ได้รางวัลบทความดีเด่น iEECON 2014

...

วันที่บันทึก : 26 มีนาคม 2557 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2557 

“วิจัยเพื่อการเรียนรู้ สู่การนำไ...

วันที่บันทึก : 25 กุมภาพันธ์ 2557


< 1> 

  (1) Today Visit: 03
  (2) Yesterday Visit: 11
  (3) Month Visit: 538
  (4) Total Visit: 10,211